De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een zeer interessante coachvoucherregeling voor starters (tot 3 jaar ondernemer) of MKB ondernemers (tot 250 fte, 50 . omzet of 43 mln. balanstotaal) die met export willen starten of groeien. De regeling staat bekend als de Starters International Business (SIB) regeling. Deze vouchers geven toegang tot een coachtraject ten waarde van € 2.500,- bij een van de Rvo erkende SIB coaches en het traject duurt een half jaar. Het doel van het traject is dat de ondernemer samen met de coach de export plannen gaat maken, doornemen en de benodigde stappen gaat zetten. Het kan hier gaan van export van goederen, diensten, kennis of een combinatie van deze. Ook komt het ontwikkelen van de benodigde ondernemersvaardigheden aan bod.

De aanmeldprocedure is eenvoudig en de toetsing is een lichte toetsing.  Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd, wel moet de ondernemer tijd investeren in het traject. Mocht je als ondernemer al met export bezig zijn, mag het percentage van de omzet in export  van vorig jaar niet meer zijn van 25%. De vouchers mogen ook worden ingezet als je als ondernemer overweegt om over de Nederlandse grenzen te gaan ondernemen.

Heb je interesse in dit traject kun je met mij contact opnemen, als een door de RvO geselecteerde SIB adviseur. Dan profiteer je niet alleen van mijn relevante kennis en netwerk maar ook van mijn ervaring als ondernemerscoach en mijn eigen bedrijfsactiviteiten in het buitenland. Ik heb een kleine handleiding gemaakt om je te helpen eenvoudig de voucher aan te vragen en kan je ook meer vertellen over de SIB kennis voucher (max € 2.500,-) en de missie voucher (max € 1500,-). Via de website van de Rvo, http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib is ook het e.e.a. na te lezen. De aanmeldprocedure neemt ca. 8 weken in beslag en deze kan ik als gemachtigde voor je verzorgen. Voor de aanvraag is namelijk e-herkenning niveau 1 nodig, een soort digid-id voor bedrijven.