Een team ontwikkeltraject is altijd maatwerk. In mijn aanpak is echter wel een rode draad te ontdekken. Een traject start altijd met een inventarisatie van de wensen en uitdagingen waarmee het team te maken heeft. Meestal is de leidinggevende hierbij als opdrachtgever betrokken, het liefste betrek ik op dit moment ook al enkele teamleden en wordt er een kerngroep geformeerd. Hiermee ontstaat een breder draagvlak en wordt de input vanuit het team direct meegenomen in het plan van aanpak.

 

Daarna volgt een gezamenlijke start van het traject, waarbij ik vaak een ervaringsgerichte training met outdoor activiteiten inzet om de thema’s van het ontwikkeltraject op een ludieke en open manier aan de orde te stellen. De activiteiten worden afgestemd op de ontwikkelvragen en ieder teamlid krijgt de kans zich te laten zien. Elke activiteit wordt na afloop ook direct besproken en waar mogelijk worden koppelingen naar het werk gelegd, om het leereffect verder te vergroten.

De volgende stap is een evaluatie met de ontstane kerngroep en hier worden de inzichten van de eerste trainingsdag besproken en waar mogelijk omgezet in actiepunten voor het team. Meestal wordt dit gevolgd door een tweede dag(deel) met het team, waarbij in de vorm van een creatieve brainstormsessie de aanwezige kennis en kwaliteiten worden benut om de inzichten om te zetten in concrete doelen, acties en plannen.

Vaak blijkt het nuttig om een dag(deel) te besteden aan ieders rol in het team. De teamrollen van Belbin, het karaktermodel van het Enneagram of het DISC-model vormen hier een goed aanknopingspunt voor. De nadruk van deze modellen ligt op de individuele kwaliteiten van elk teamlid en de ontwikkelkansen op het gebied van persoonlijk leiderschap.

Andere veel ingezette trainingsonderdelen gaan over communicatie en vaak specifiek over feedback geven en ontvangen, samenwerkingsvormen en time management. Met name effectieve feedback is een onderwerp waarbij veel vooruitgang is te boeken in de ontwikkeling van een team.

Periodiek is met het kernteam en manager overleg over de voortgang en worden doelen eventueel bijgesteld, als dit nodig blijkt. Ook kan individuele coaching van een of meerdere teamleden als ondersteuning worden ingezet.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met mij.